SKILT 2

1985 – Lønne Højskole – at skabe det oprindelige

I 1985 flyttede familien til Lønne i Vestjylland. Her skabte mine forældre, med børnenes hjælp, en højskole – uden statstilskud og med fuld belægning alle årene. Skolens virke blev kaldt et fyrtårn i friskolehistorien.

Uddrag: “Vi ville genfinde højskolens oprindelige fundament. Gå helt tilbage til grundtanken, og se om ikke det kunne bære. Finde de gamle dyder som højskolen levede på før controllere og ministerier fik fingrene ned i friskolens værdigrundlag. Starte en højskole, der virkelig var fri og i øvrigt familieejet og familiedrevet”.

Læs fortællingen HER…

  • Share/Bookmark
Grundtvig50pct.preview

1990 – Grundtvigs oplysningstanker – HF rapport

N.F.S. Grundtvig er en af vore mest betydningsfulde danskere gennem tiden. Hans skole og samfundssyn er stadig fundamentet, som vi bygger ovenpå.
Også for mig personligt har Grundtvigs frihedssyn, livssyn og skoletanke sat dybe spor – og har været hovedtankerne i hele min opdragelse. Her min HF rapport om Grundtvigs oplysningstanker.

Uddrag: “Oplysning hos Grundtvig er ikke en metode. Hans oplysningstanker findes ikke som opslagsværk. Oplysning er altid knyttet sammen med hans øvrige holdninger og meninger. Hans tanker er virkeliggjort i en række forskellige skoler, der indbyrdes har smittet hinanden. De frie skoler har påvirket de offentlige skoler med grundtvigsk tankegang, men de oprindeligt helt grundtvigsk prægede frie skoler har også påvirkning fra de offentlige skoleformer. Oplysnings-tankerne har også påvirket det danske samfundsliv, foreningslivet og partiholdningerne. Grundtvigs oplysningstanker er stadig et kabel, der trækkes nye lampesteder fra i dag. Nogen er blålys. Andre brænder varmt og klart”.

Læs fortællingen HER…

  • Share/Bookmark